Vyberte stránku

Ing.Katarína Beňová – ECOS

Dlhoročné skúsenosti, profesionalita a ochota hľadať optimálne riešenia, sústavné vzdelávanie v oblasti účtovníctva a daní.

Ing.Katarína Beňová – ECOS

Tel: 0905 322 368
IČO: 33641811
DIČ: 1030801904

Adresa

Tribečská 17, 949 01 Nitra
Prevádzka Levická 97, 94901 Nitra

Pracovná doba

8:00 – 15:30 každý deň, v prípade potreby aj mimo pracovnej doby

ECOS

Základné služby

V spoločnosti ECOS ponúkame svojim klientom komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, daní alebo administratívnych služieb. Intenzívne sa venujeme taktiež poradenskej činnosti. Medzi našich klientov patria ako malí živnostníci, tak väčšie firmy z Nitre i ich okolia.

Účtovníctvo

 • podvojné
 • jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo vedú podľa zákona spravidla tí zo živnostníkov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Podvojné účtovníctvo, má naopak povinnosť viesť väčšina z tých, ktorí zápis v obchodnom registri majú, je ale treba pamätať na to, že zákon udáva pomerne rozsiahle výnimky. S orientáciou v rozdieloch medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom Vám v našej kancelárii samozrejme radi pomôžeme.  

 • ročná účtovná závierka
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • mesačné či štvrťročné prehľady
 • agenda krátkodobého a dlhodobého majetku
 • peňažný denník, pokladničná kniha
 • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, Štatistický úrad a Colný úrad

Daňové priznania

 • priznanie k DPH
 • priznanie k cestnej dani
 • priznanie k dani z príjmov
 • právnických osôb
 • priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Personálna agenda

Staráme sa o to, aby ste splnili všetky administratívne povinnosti spojené s nástupom alebo naopak, odchodom zamestnancov a zaisťujeme všetky Vaše vzťahy k relevantným štátnym inštitúciám.

Do personálnej agendy spadajú okrem iného nasledujúce služby:

 • spracovanie pracovných zmlúv
 • spracovanie dohôd o rozviazaní pracovného pomeru / výpovede z pracovného pomeru
 • plnenie oznamovacích povinností: Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, doplnkové dôchodkové poisťovne
 • evidencia zamestnancov

Mzdová agenda

 • výpočet miezd a zrážok z miezd
 • spracovanie mzdových listov
 • spracovanie výplatných pások
 • výkazy pre Sociálnu poisťovňu, daňový úrad, zdravotné poisťovne a doplnkové dôchodkové poisťovne
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia

Profesionálny prístup

Profesionálny prístup, precízne vykonaná práca a maximálna spokojnosť klientov – to sú tri najdôležitejšie aspekty, na ktoré účtovnícka a daňová kancelária ECOS kladie pri poskytovaní svojich finančno-administratívnych služieb celkom veľký dôraz. Výsledkom našej tvrdej a intenzívnej práce, ktorá mimo iného zahrňuje napríklad aj individuálne prispôsobovanie daných služieb úplne na mieru požiadavkám našich klientov, aj nikdy nekončiace štúdium najnovších daňových predpisov je v ideálnom prípade úplne spokojný zákazník, ktorý sa vďaka našim komplexným službám môže naplno venovať primárnemu predmetu svojej obchodnej činnosti.

A v čom  teda spočívajú hlavné výhody externého účtovníctva?

 • A v čom  teda spočívajú hlavné výhody externého účtovníctva?
 • Šetrí náklady za trvalého zamestnanca.
 • Šetrí peniaze za nákup odbornej literatúry a potrebné školenia.
 • Šetrí čas (nie je potrebné zaoberať sa so zmenami v legislatíve).
 • A hlavne – na nič nezabúda.

ECOS

O Nás

Vážení a milí klienti,
dovoľte nám, aby sme Vás týmto privítali na oficiálnych webových stránkach súkromnej účtovníckej a daňovej kancelárie ECOS so sídlom v Nitre. V nasledujúcom texte by sme Vám veľmi radi ponúkli možnosť detailného zoznámenia nielen s pestrou ponukou našich odborných finančno-administratívnych služieb, ale i s kľúčovými rysmi prístupu k našim klientom či základnými princípmi fungovania našej kancelárie ako takej.
Veríme, že tu nájdete všetky potrebné informácie a tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu.
Účtovnícka a daňová kancelária, EVOS sa už za dobu svojho viac než dvadsaťtri ročného pôsobenia na slovenskom finančnom trhu stala vďaka unikátnej kombinácii profesionality a individuálneho prístupu (nielen) k svojím stálym klientom takpovediac tradičným poskytovateľom služieb z oblasti externého spracovania účtovnej, daňovej a mzdovej agendy prakticky.
Vďaka hlbokému skúsenostnému a erudičnému potenciálu našich zamestnancov sme v súčasnej dobe schopní veľmi efektívne riešiť aj tie najnáročnejšie finančno-administratívne úlohy v rámci našej veľmi pestrej a rozmanitej klientely siahajúcej od sféry civilných služieb až po oblasť veľkých medzinárodných spoločností.

Kontakt

Ing.Katarína Beňová - ECOS

IČO: 33641811
DIČ: 1030801904

+421 905 322 368

Prevádzka - Levická 97, 94901 Nitra

PO - PIA 8:00 - 15:30

v prípade potreby aj mimo pracovnej doby

Čím sa riadi naše účtovníctvo

Aj keď účtovníctvo a daňové záležitosti nepatria zrovna medzi obecne obľúbené kratochvíle, v spoločnosti ECOS nás naša práca baví a záleží nám na tom, aby to na službách, ktoré poskytujeme, bolo vidieť. Či už od nás budete požadovať vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, mzdové alebo personálnej agendy, alebo budete mať iné špecifické priania, neponúkneme Vám len servis v tej najvyššej možnej kvalite, ale tiež ľudský a ústretový prístup. Veľmi dôležitá je pre nás absolútna flexibilita: pretože vieme, že Vašou prioritou je Vaše podnikanie, snažíme sa Vám preň vytvoriť čo najväčší priestor a svoje služby Vám prispôsobiť tak, aby Vám to čo najviac vyhovovalo.

Zároveň sa ale snažíme byť k dispozícii, kedykoľvek je to len možné, aby sme Vám pomohli s každým nečakaným problémom. Služby, ako je účtovníctvo alebo mzdová agenda, je ešte celkom možné poskytovať mechanicky a rutinne. V našej spoločnosti sa toho ale snažíme vyvarovať a svojim zákazníkom ponúkať vždy niečo naviac. Dúfame, že s podobou našej spolupráce budete spokojní i Vy!